گپ و گفت: عقل سیاسی اسلام
55 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : خردنامه همشهری ) مرداد 1388 - شماره 32 )(6 صفحه - از 117 تا 122)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی