نگاه ناتمام (معرفی و نقد کتاب مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین)
54 بازدید
محل نشر: پگاه حوزه / 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی