تفکر سیاسی در قرآن
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم سياسى، ش 7 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ زمستان 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی