ثبات و تحول در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
38 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم سياسى، ش 5 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)قم/ تابستان 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی