امام خمینى، احیاگر اندیشه حکومت اسلامى
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه حضور، ش 9 مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني تهران/ 1373
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی