انقلاب اسلامی و احیاء اندیشه سیاسی اسلام
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم سياسي ش 7 (دوره قديم)/ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)/ زمستان1372
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی