مبانی انسان شناسی انقلاب اسلامی
41 بازدید
محل نشر: مطالعات انقلاب اسلامی » تابستان 1384 - شماره 1 (22 صفحه - از 49 تا 70)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفاوت عمده مکاتب سیاسی برخاسته از حوزه مبانی و پیش‏فرضهای آنها است. مبانی هستی‏شناسی، معرفت‏شناسی و انسان‏شناسی از مهمترین این مبانی به حساب می‏آیند. مقاله حاضر مدّعی است فهم چرایی تکوین انقلاب اسلامی و نیز تبیین ویژگی‏های آن در مقایسه با دیگر انقلابها در مبانی ویژه انقلاب اسلامی و از جمله مبانی انسان‏شناسی آن است. امام خمینی قدس‏سره به عنوان رهبر این انقلاب کبیر معتقد بود انسان دو دسته ویژگی دارد. ویژگی‏های ذاتی و اکتسابی انسان در بخش ویژگی‏های اکتسابی. سه مسیر پیش روی خود دارد: مسیر الهی، شیطانی و حیوانی با رهبری امام خمینی قدس‏سره ایرانیان به طور فراگیر در مسیر الهی قرار گرفتند و در همین مسیر بود که حکومت طاغوتی را سرنگون و سیاست اسلامی را مستقر کردند.