روش شناسی فقه سیاسی شیعه
37 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » بهار 1382 - شماره 21 (18 صفحه - از 51 تا 68)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر برای تبیین هویت روش‏شناسی فقه سیاسی شیعه نگارش یافته است. در این راستا، با استفاده از رهیافت مقایسه‏ای سعی شده است ویژگی‏های روش‏شناسی فقه سیاسی شیعه در چالش با روش‏شناسی فقه سیاسی دیگر مذاهب اسلامی، چالش روش شناختی علمای اصولی و اخباری، چالش روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و فقه فردی و سرانجام نزاع روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و روشنفکران دینی تبیین گردد. واژه‏های کلیدی: روش‏شناسی، فقه سیاسی، شیعه، اصول فقه، اجتهاد، مجتهد، اخباری‏ها، اهل سنت، روشنفکران دینی.