مقاومت شکننده «جان فوران»/ تحلیلی بر نظریه مقاومت شکننده جان فوران در خصوص تحولات تاریخ معاصر ایران
51 بازدید
محل نشر: زمانه » سال سوم، خرداد 1383 - شماره 21 (6 صفحه - از 62 تا 67)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی تاریخ تحولات معاصر در ایران با دو زمینه اختلاف نظر مواجه است؛ یکی اختلاف در تعیین مبداء برای تاریخ معاصر که از تشکیل صفویه تا نهضت مشروطه در نوسان است و دیگری اختلاف در نظریه‌ پردازی صاحب نظران و نویسندگان در خصوص بنیاد تحولات اساسی تاریخ معاصر. مقاله‌ای را که پیش رو دارید رهیافت مطالعاتی جان فوران یکی از محققین زبردست حوزه مطالعاتی ایران معاصر را مورد بازگویی و مداقه قرار داده است و به حواشی نظیر مقاومت شکننده فوران پرداخته است. اکنون و با مطالعه این مقاله با دیدگاهی نسبتا عمیق و واقعگرایانه در مورد ریشه تحولات اساسی ایران در قرن اخیر و از جمله نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی آشنا خواهید شد.