مشخصات فردی و زندگینامه
نام:نجف
نام خانوادگی:لک زایی
پست الکترونیک:nlakzaee@gmail.com
آدرس وب سایت:http://www.lakzaee.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم سیاسی

زندگی نامه

 نجف لک زایی در سال 1348 در سیستان متولد شد. وی هم زمان با تحصیل در حوزه علمیه، از سال 1360 تاکنون، موفق شده است تا تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته علوم سیاسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ادامه دهد. ایشان هم اکنون عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی موسسه آموزش عالی باقر العلوم علیه السلام و سر دبیر فصلنامه علوم سیاسی است.

 

1. محقق نمونه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی
2. رتبه اول ورودی مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)
3. رتبه اول ورودی مقطع دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

پژوهش های ذیل موفق به دریافت برخی نشانها شده است :

 1. اندیشه سیاسی محقق سبزواری: کتاب سال حوزه در سال 1381
2. اندیشه سیاسی صدرالمتألهین: کتاب سال حوزه در سال 1382، کتاب سال دانشجویی، کتاب شایسته تشویق دین پژوهان
 3. چالش سیاست دینی و نظم سلطانی برگزیده پژوهش دوسالانه حکومت اسلامی

کنفرانسها و سخنرانیهای علمی.

1جهانی شدن و حکومت اسلامی/ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ 15 مهر 1382، منتشر شده در مقالات برگزیده همایش
2. الزامات و موانع تولید علم در علوم سیاسی/ همایش تولید علم دانشگاه قم/ 1382
3. مکتب حکمت سیاسی متعالیه/ دومین همایش جهانی حکمت متعالیه و ملاصدرا/ بنیاد حکمت اسلامی ملاصدرا تهران / 1383، منتشر شده در چکیده مقالات همایش و در دست انتشار در مجموعه مقالات همایش
4. رویکردی انتقادی به نظریه گفت و گو و نبرد تمدنها/ گفتگوی تمدنها و سرزمین تمدن نیمروز دانشگاه زابل/ 20 خرداد 1381
5. موانع توسعه در استان سیستان و بلوچستان/ همایش استان شناسی سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان و استانداری زاهدان/ 1375
6. منطق تحول در اندیشه سیاسی آیة الله سید محمدباقر صدر / کنگرة بین المللی آیة الله شهید صدر تهران و قم/ 1378
7. آسیب شناسی نظام سیاسی سلطنتی از دیدگاه محقق سبزواری و امام خمینی/ کتاب «امام خمینی و حکومت اسلامی»/ مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی/ 1378
8. ارزش تفکر سیاسی ملا احمد نراقی/ مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، جلد 2 / 1381 15. اندیشه و عمل سیاسی میرداماد/ همایش صفویه در گستره تاریخ ایران زمین دانشگاه تبریز / 1383
9. اندیشه و عمل سیاسی میرفندرسکی/ همایش صفویه در گستره تاریخ ایران زمین دانشگاه تبریز/ 1383
10. عدالت و سیاست/ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) ،  1383
11. مبانی انسان شناسی انقلاب اسلامی/ همایش انقلاب اسلامی با مسایل و نظام سیاسی نهاد رهبری در دانشگاهها

• سوابق تدریس:

1 دانشگاه تهران/ گروه معارف اسلامی/ معارف اسلامی (1) و (2) – انقلاب اسلامی و ریشه ها – اخلاق و تربیت اسلامی – تاریخ اسلام – آشنایی با متون اسلامی / 1373 تا 1382
2. دانشگاه اصفهان/ گروه معارف اسلامی/ انقلاب اسلامی – تاریخ اسلام / 4- / 1373
3. دانشگاه علامه طباطبایی/ گروه علوم سیاسی/ مبانی اندیشه سیاسی در اسلام / 81 – 1380
4. مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)/ گروه علوم سیاسی – گروه تاریخ – گروه معارف اسلامی/ دروس گرایش ایران از جمله تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1 و 2، روابط خارجی ایران، سمینار تحولات سیاست خارجی ایران، انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی، فلسفه تاریخ، فقه سیاسی، سمینار تحولات سیاسی اجتماعی ایران
5. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی/ گروه تاریخ/ سیر اندیشه های سیاسی درجهان اسلام
6. دانشگاه مفید/ گروه علوم سیاسی/ روابط خارجی ایران
7. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم/ گروه علوم سیاسی تحصيلات تکميلي/ فقه سیاسی
8. دانشگاه عالی دفاع ملی/ دانشکده امنیت ملی/ محیط ملی و فلسفه امنیت در اسلام

 

9. حوزه علمیه قم : فقه سیاسی / تحولات سیاسی ایران معاصر / اندیشه سیاسی اسلام

 

  • مسئولیتها و سوابق اجرایی   

مسئولیت کنونی : رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از : 1383

. معاون آموزشی و پژوهشی/ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)/ 1378 تا 1384
. سردبیر فصلنامه علوم سیاسی/ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)/ 1379 تا 1386
 
.  رئیس مرکز تحقیقات حکومت اسلامی/ دبیرخانه مجلس خبرگان/ 1383 تا 1386