سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کنگره جهانی شیخ انصاری و انتشار ویژه نامه های اجلاس 
همکاری در برگزاری کنگره 
1994/11/22 
 
اجرائى 
همکاری 
نخستین کنگره علمی تخصصی دائرة المعارف فقه اسلامى 
همکاری در برگزاری کنگره و انتشار ویژه نامه های اجلاس 
1994/02/03 
1994/02/04 
علمى،اجرائی  
همکاری 
اجلاسیه مجمع هماهنگی مراکز پژوهشی و آموزش عالی قم 
همکاری در برگزاری اجلاسیه و انتشار ویژه نامه های این اجلاسیه 
1994/09/23 
 
علمى،اجرائی  
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
همکاری با مجله رواق اندیشه 
 
 
علمى،اجرائی  
همکاری 
صدا و سیما، رادیو معارف 
کارشناس در برنامه های مختلف 
 
 
علمى 
همکاری 
رادیو اراک 
کارشناس سیاسى 
 
 
علمى،اجرائى 
همکاری 
شبکه های تلویزیونی از جمله شبکه اول،دوم،سوم،چهارم،جام جم و  
کارشناس 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز تحقیقات اسلامی شهید محلاتی قم 
کارشناس 
 
 
علمى،اجرائى 
همکاری 
معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
مدیر برنامه ریزی آموزشى 
1998/09/23 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدیر گروه معارف اسلامى 
1999/09/23 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
معاون آموزشی و پژوهشى 
1999/09/23 
2005/09/24 
اجرائى 
همکاری 
مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) 
رئیس کمیته منتخب ارتقای اعضای هیأت علمى 
2000/09/23 
2005/09/24 
اجرائى 
همکاری 
مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) 
سردبیر فصلنامه علوم سیاسى 
2000/09/23 
 
علمى،اجرائى 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى 
رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى 
2004/09/22 
 
اجرائى 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامى 
مدیر گروه تربیت سیاسى 
2004/09/22 
 
اجرائى 
همکاری 
دبیرخانه مجلس خبرگان 
رئیس مرکز تحقیقات حکومت اسلامى 
2004/09/22 
 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى 
مدیر گروه تاریخ اندیشه سیاسی شیعه 
1994/09/24 
 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى 
مدیر گروه فقه سیاسى 
1999/09/23 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
دبیر هیأت امنای دانشگاه 
2000/09/23 
2001/09/23 
اجرائى 
همکاری 
لشکر 41 ثارالله 
جانشین و فرمانده مخابرات گردان 409 
2002/09/23 
 
اجرائى 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامى 
عضو هیأت علمی کمیته علمی اجلاس دوسالانه بررسی ابعاد وجودی حض 
1999/09/23 
2004/09/22 
اجرائى- علمى 
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاهها 
معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامى 
1998/09/23 
2003/09/23 
اجرائى 
همکاری 
انجمن معارف اسلامی ایران 
عضو انجمن 
 
 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
عضو شورای گروه سیاست 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
عضو کانون فارغ التحصیلان دانشگاه 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى 
عضو هیأت تحریریه مجله حکومت اسلامى 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامى 
عضو شورای مطبوعات 
 
 
علمى،اجرائى 
همکاری 
دانشگاه زابل 
عضو کمیته علمی همایش سیرة فرهنگی اجتماعی امام علی(ع) 
2000/09/23 
 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى 
عضو شورای پژوهشى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى 
عضو شورای عالی پژوهشی مرکز تحقیقات حکومت اسلامى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
انجمن مطالعات سیاسى 
عضو هیات موسس و عضو هیات مدیره 
 
 
اجرائى 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1994/09/24 
2003/09/23 
معارف اسلامي (1) و (2) 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
1994/09/24 
1995/09/23 
انقلاب اسلامي – تاريخ اسلام 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبايى 
مدرس 
2001/09/23 
2002/09/23 
مباني انديشه سياسي در اسلام 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
 
دروس گرايش ايران 
تدریس 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينى 
مدرس 
 
 
تاريخ 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
 
روابط خارجي ايران 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
 
 
فلسفه تاريخ، انديشه سياسي امام 
تدریس 
مدرسه حجتيه 
مدرس 
 
 
انديشه سياسي امام خميني (ره)  
تدریس 
مركز آموزش خواهران/ معاونت آموزش دفتر تبليغات 
مدرس 
 
 
تاريخ 
تدریس 
دانشكده علوم قرآني قم 
مدرس 
 
 
روش تحقيق، مباني جامعه شناسى 
تدریس 
مركز آموزش تخصي تفسير 
مدرس 
 
 
تاريخ سياسي معاصر ايران 
تدریس 
مركز آموزش تخصصي قضاء 
مدرس 
 
 
تاريخ سياسي معاصر ايران 
تدریس 
مركز آموزشى، پژوهشي مذاهب اسلامي  
مدرس 
 
 
گرايشهاي سياسي در جهان اسلام 
تدریس 
حوزه علميه زابل 
مدرس 
1982/09/23 
1985/09/23 
ادبيات عرب 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم 
مدرس 
 
 
جنبشهاي اسلامي قرن بيستم 
تدریس 
مركز آموزش مبلغين 
مدرس 
 
 
تاريخ سياسي معاصر ايران 
تدریس 
مركز تربيت محقق و نويسنده 
مدرس 
 
 
تاريخ تشيع، فلسفه تاريخ 
تدریس 
دانشگاه عالي دفاع ملى 
مدرس 
 
 
محيط ملى،فلسفه امنيت در اسلام